trongnhan2011

Scratcher Joined 2 years, 4 months ago Vietnam

About me

Sở thích: được trò chuyện cùng các bạn trên cộng đồng scratch.
Cung: ♒ Bảo Bình
Ngày trở thành scratcher: 6/11/2021
Mình luôn sẵn sàng f4f với các bạn.

What I'm working on

Lập trình và chia sẻ.
https://now-never.com/vn/d_d/744491

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...