voyennhi

Scratcher Joined 2 years, 9 months ago Vietnam

About me

Hi mấy Bro =)))
◈◾ _i_am_Yuko_
◈◾ _βff:_ Many~
◈◾_thiên bình_
◈◾Gái họ Ngx
Chu dực nhiên,song kang, Ngô Tuấn Đình, Trần Triết Viễn, Đinh Vũ Hề,.. đích thị chồng iemmmm <3

What I'm working on

"PANACEA"
Born:12/10/2011
lớp you 33!^^
Mới trốn trại tâm thần về nek :D
Girl nhưng lại thích làm Boy :>
♫♪.Music♫♪
⌕ ~♪ safari ♪
0:47 ━━━━●----- 3:30
⇆ ㅤ◁ㅤ ❚❚ ㅤ▷ ㅤ↻

mduc_met8

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...