voyennhi

Scratcher Joined 1 year, 2 months ago Vietnam

About me

═══*.·:·.☽✧ ✦ ✧☾.·:·.*═══
◈◾ _i_am_Yuko_
◈◾ _βff:_ Many~
◈◾_thiên bình_
◈◾ _cá tính vl
◈◾Gái họ Ngx
bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng khác giống nhưng luộc lên chấm vẫn ngon
═══*.·:·.☽✧ ✦ ✧☾.·:·.═══*

What I'm working on

ANTIFAN bọn xem chùa:)
lớp you 33!^^<>
◈ Mới trốn trại tâm thần về nek :D
◈◾ Girl nhưng lại thích làm Boy :>
◈◾♫♪.Music♫♪
◈◾⌕ ~♪ No lie ♪
0:47 ━━━━●----- 3:30
⇆ ㅤ◁ㅤ ❚❚ ㅤ▷ ㅤ↻
═══*.·:·.☽✧ ✦ ✧☾.·:·.*═══

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...