khanhha2506

Scratcher Joined 7 months, 2 weeks ago Vietnam

About me

Gọi me là Min hoặc Jin nha
f4f: ✅
Em ruột: @minhduc2806
Chị: @mina_3004
Em:( @voyennhi) @Jun_chanlifeOnO, @Scrach123F
Bff: @Ngingo1411, @Jade_nek, @TQUY_GM1210, @truonggiang
Email: phamkhanhha2506(tự ghi)

What I'm working on

On: (nếu có thì chỉ tạm thời)
Off: ✅(để đi học á, chắc phải đến lúc thi cuối kỳ 2 xong mới on ha...)
Tủi: 2k11
Thích truyện :"Cậu" ma nhà xí Hanako
Alt acc của :- @Scrach123F: @MinzbaywithStar

Event#mung185theodoicuaMin

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...