Dreamvip1234

Scratcher Joined 8 months ago Vietnam

About me

¹✉ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ˡᵒᵃᵈᶦⁿᵍ ■■■■■□□□
My Favorite Songs:*đoạn tuyệt nàng đi*,*từ cửu môn hồi ức*,*là tự em đa tình*,*Sức mạnh x3*,*tú có Ny*,*thầy giáo X*,*Star Sky*,*Perfect 10** Cartoon*,* Unknown Brain*

What I'm working on

*DJVI - Lonely Diva*,*unstoppable*,*lữ khách qua thời gian*,*Tướng Quân* ko có ny ,các bài hát này để ám chỉ tôi múa Florentino rất giỏi,I'm from Viet Nam.
Youtube: Trường An Lê Đặng.

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...