VuGiaVinh

Scratcher Joined 7 months ago Vietnam

About me

*tôi: học lớp 6 trường:...
tôi: thích anime như One Piece
Naruto/Boruto...tôi: thích nhất là Pain (phản diện)
và Marada
*pls fl chị mình nick thật của chị mình
@Khanhdobao

What I'm working on

*lập trình Scratch xem Yóu Tụb tạo vid trên Pạt
Lẹt và cuối cùng là nhắn trên mặt (Facebook)
*110 fl show mặt
*tôi cũng là 1 F.A. chính hiệu

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...