Akina_Kayoko

Scratcher Joined 2 years, 1 month ago Vietnam

About me

★ᴄᴀʟʟ: ʀʏ
★ᴘɪɴ: ̣ʟᴇᴍᴏɴ ツ
★ɪᴅ ᴛɪᴋ: @_otp.real.vc_
★ғᴀᴄᴇ: Kieraa Nowa
★2ᴋ14
★Fan: Mici, Kala, Tackemichinh, Shinocu, Ran Muri
★ᴀᴄᴄ ʟɪǫɪ:꧁༺ɴᴀʜɪᴅᴀ
★Kaine 100 điểm nhưng anh ta mất cả gia tộc

What I'm working on

Không thể làm thơ
Vì không có mực
Tình đẹp như mơ
Lại không có thực
Vạn vật tùy duyên
Chàng đẹp như tiên
Em không có duyên
Cũng chẳng có sắc
Nên chỉ dám ngắm
Chứ chẳng dám yêu

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...