Yurilazy

Scratcher Joined 7 months ago Vietnam

About me

Ngày sinh: 8.9.2010
Bạn thân: @ruby03042011, @Pi-uwu,..
Never show mặt :)
Alt acc: @Yoshiro_chan_ovo
Em nuôi: @Linh112011 @Quach_Nhat_Quynh
//Bất tử team muôn năm =)//

What I'm working on

Gọi kao là Shi ok? :)
51 fσℓℓσωєrѕ = event[Done]
60 fσℓℓσωєrѕ = Q & A[Done]
80 fσℓℓσωєrѕ = dare[Done]
90 fσℓℓσωєrѕ = show giọng [Done]
100 fσℓℓσωєrѕ = mini game? [Done]
Đừng đòi show mặt :)b

Thông báo đây

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...