thinh-sumato

Student of: SIM1.9 New Scratcher Joined 2 years, 10 months ago Vietnam

About me

mái nem ịt Hannami
mái xích tờ ịt : @PxNhuocxHaN
mái phám mơ lì hạp bốn thành viên
phá pơ rẹt á li mé ịt -> thánh lười Tanaka
fan ịt dúm mì èn hí hà chớ bì
án ti fan ịt -----> gú bì
ám phờ rôm ziết nạm

What I'm working on

gọi kao là han ỏ july
-------------/>  フ
-------------|  _ _|
----------/` ミ_xノ
--------/     |
-------/  ヽ   ノ
------│  | | |
/ ̄|   | | |
| ( ̄ヽ__ヽ_)__)
\二)

XD meme - | by: Hannami |

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...