_Vladimir

Scratcher Joined 3 months ago Vietnam

About me

(Fan account)
Dead acc: @VS052164 , VS052164-alt and VS052164_
max message in 1 day : 103
i'm a dogeWhat I'm working on

tjtjttttjttttjtjjjtjttttttjjjjttttjttzuudjyttjmjmkttvftjtjttttttjtcjtttjt,uuukajttttjjjjjt;ajjttt.ttttjtj:uutjjtttt-ttttttt
https://api.scratch.mit.edu/users/_Vladimir/messages/count

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...