TUANDATDinh2013

New Scratcher Joined 1 month, 3 weeks ago Vietnam

About me

hello mọi người! Mik đây!
cấm the dõi: @gffffffffgfgf @scratchDakin213

What I'm working on

Ngu dốt,tham lam Xin lỗi tui hmmmmmmmmmm...............nghe thôi!!!!!!
Khoan khan dừng lại 2 giây!Mik hỏi nè. Đố các bn biết miik thích ăn gì nhất?
Năm 2021 và táng 3 năm 2022 mik làm 2 scratch er.

Pong game

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...