quynhnhukate

Scratcher Joined 1 year, 8 months ago Vietnam

About me

TỚ LÀ NHƯ MỚI NHẬP MÔN NÊN HI VỌNG CÁC BN CHỈ BẢO VÀ KẾT BN VỚI BN

What I'm working on

TỚ ĐANG TÌM NHỮNG TÀI NĂNG NHƯ CÁC CẬU ĐẺ KẾT BN

20/10

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...