mochi_aka_Khanh_dtd

Scratcher Joined 2 years, 1 month ago Vietnam

About me

ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ( ⸝⸝•ᴗ•⸝⸝ )੭⁾
: ☆.¸¸»❀ᴀᴋᴀɴᴇ✾ᴍᴏᴄʜɪッ´º•.«
».•º•´º•ᴛᴜᴏ̂̉ɪ: ʰᵒ̉ᶦ ˡᵃ̀ᵐ ᵍᶦ̀
☆.´)¸.☆ʟᴏᴠᴇ ».•º•´º•.«
☆•'‘•☆ʙʏᴇ».•º•´º•.«
☆.•ᴀᴋᴀɴᴇ ᴍᴏᴄʜɪ».•º•´º•.«

What I'm working on

¸.☆ ».•º•.´º•.«ᴍʏ ᴄʜᴀᴛ ʀᴏᴏᴍ ʜᴛᴛᴘs://sᴄʀᴀᴛᴄʜ.ᴍɪᴛ.ᴇᴅᴜ/sᴛᴜᴅɪᴏs/30710316
50 ғʟ =ǫ&ᴀ ᴠᴀ̀ ᴅᴀʀᴇ (x)
100= sʜᴏᴡ giọng
500 = show mặt
on :

Tôi sẽ bảo vệ cậu

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...