melongrey

Scratcher Joined 2 years, 4 months ago Vietnam

About me

mn muốn f4f thì chat nhen hoặc follow me, lâu lâu mik kiểm tra nếu coá thịn cẻm me sẽ tự follow lại
tên: đoán đi
2011
nick phụ : @Jennifer_dayyy

What I'm working on

ờm... me có shop pén avatar, logo ó vào ủng hộ me nhenn.
shop me là: _melongrey's shop_
100fl: làm Q&A, mở event
85fl: làm Q&A
125fl: mở event
150fl: ???

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...