_Windy_0

Scratcher Joined 1 year, 9 months ago Vietnam

About me

hii !
friend: @_Sharks_0
thích dùng teencode nên bạn nào khó chịu thì chin lỗy
tớ có chơi gacha club nhưng vẫn còn non
tớ online scratch hàng ngày <3

What I'm working on

đang hít thở không khí một cách tự nhiên...

my new oc :3

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...