Discuss Scratch

IceCatS19
Scratcher
100+ posts

Vietnamese


Đây có phải thscan hay là một nhân vật khác???

Last edited by IceCatS19 (July 26, 2021 08:49:20)

IceCatS19
Scratcher
100+ posts

Vietnamese


Không hề ghép ảnh, mà là trình độ phá mã của tui

Last edited by IceCatS19 (July 26, 2021 08:51:53)

Minhanhcute_4a7
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

IceCatS19 wrote:


Đây có phải thscan hay là một nhân vật khác???
Ỏ :>

Dù ngày mai bão giông ngập trời…
Thì em đã đi chơi mất rồi :>
————-
Iem họ Nguyễn tên Yuu ;-;

Người có avat này chính là e :>>>
Mí anh cj tìm đc em follow cho
tao_haanj_Scratch
New to Scratch
43 posts

Vietnamese

tui k phải scratcher nên k cmt đc hình cmt có chứa hình ảnh

iem 12 nồi bánh chưng
IceCatS19
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

tao_haanj_Scratch wrote:

tui k phải scratcher nên k cmt đc hình cmt có chứa hình ảnh
Vậy ko thành scratcher được à
IceCatS19
Scratcher
100+ posts

Vietnamese


Uhhh…
Ỏ :> của bẹn đây ư???

Last edited by IceCatS19 (July 26, 2021 10:19:08)

MLOZL
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

tao_haanj_Scratch wrote:

tui k phải scratcher nên k cmt đc hình cmt có chứa hình ảnh
Đợi vài ngày nx thoi anh ei
tao_haanj_Scratch
New to Scratch
43 posts

Vietnamese

MLOZL wrote:

tao_haanj_Scratch wrote:

tui k phải scratcher nên k cmt đc hình cmt có chứa hình ảnh
Đợi vài ngày nx thoi anh ei
ukmmm

iem 12 nồi bánh chưng
MLOZL
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

glide (0) secs to x: (0) y: (0)
Nó có giống

go to x: (0) y: (0)
Ko?

:)
IceCatS19
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

MLOZL wrote:

glide (0) secs to x: (0) y: (0)
Nó có giống

go to x: (0) y: (0)
Ko?

:)
Ko hai khối khác nhau hoàn toàn
MLOZL
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

IceCatS19 wrote:

MLOZL wrote:

glide (0) secs to x: (0) y: (0)
Nó có giống

go to x: (0) y: (0)
Ko?

:)
Ko hai khối khác nhau hoàn toàn
oh thx
IceCatS19
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

MLOZL wrote:

IceCatS19 wrote:

MLOZL wrote:

glide (0) secs to x: (0) y: (0)
Nó có giống

go to x: (0) y: (0)
Ko?

:)
Ko hai khối khác nhau hoàn toàn
oh thx
Về mặc hình ảnh ‘-’
MLOZL
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

IceCatS19 wrote:

MLOZL wrote:

IceCatS19 wrote:

MLOZL wrote:

glide (0) secs to x: (0) y: (0)
Nó có giống

go to x: (0) y: (0)
Ko?

:)
Ko hai khối khác nhau hoàn toàn
oh thx
Về mặc hình ảnh ‘-’
.-.
s19_huykhanh
Scratcher
9 posts

Vietnamese

IceCatS19
Scratcher
100+ posts

Vietnamese


Có hơi quá ko ta :>
MLOZL
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

IceCatS19 wrote:


Có hơi quá ko ta :>
Bủh
Minhanhcute_4a7
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

IceCatS19 wrote:


Uhhh…
Ỏ :> của bẹn đây ư???
Bạn vừa đổi ảnh àk?

Dù ngày mai bão giông ngập trời…
Thì em đã đi chơi mất rồi :>
————-
Iem họ Nguyễn tên Yuu ;-;

Người có avat này chính là e :>>>
Mí anh cj tìm đc em follow cho
MLOZL
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

IceCatS19 wrote:


Đây có phải thscan hay là một nhân vật khác???
thcsan

Powered by DjangoBB