Discuss Scratch

IceCatS19
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

quan0182 wrote:

everythingcat wrote:

quan0182 wrote:

everythingcat wrote:

everythingcat wrote:

quan0182 wrote:

MLOZL wrote:

quan0182 wrote:

MLOZL wrote:

quan0182 wrote:

MLOZL wrote:

Mik thấy có vẻ chủ đề Vietnamese cũ của edutechvn bj xoá r nên tạo chủ đề mới
Nếu nó chưa bj xoá thì sorry vì đã tạo chủ đề Vietnamese mới
Nhx mà mik k có bik cách đóng chủ đề ạk
Bảo Rồi.
Mày bảo j ạk
Bảo Cẩn Thận Edutechvn Xóa Rồi Không Nghe Cứ Bảo Ổng Quên.
M bảo ổng KHÓA chứ có bảo ổng XÓA đou
KHÓA thì vẫn tìm thấy chủ đề và vào đc nhx k đăng bài đc
XÓA thì k thấy cả cái diễn đàn luôn
Tôi Khóa 1 Diễn Đàn Rồi Nó Biến Mất Luôn Trong Ngày Mai.
https://scratch.mit.edu/discuss/topic/519371/
Mát chưa ?
https://scratch.mit.edu/discuss/topic/516712/
Mất chưa ?
Mất
Một Số Cái Mất, Không Mất.
Đm cãi :|
Hoặc Vietnamese Cũ Bị Scratch Xóa!
Chuẩn bị thành lập một thời tin nhắn đấy
MLOZL
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

MLOZL
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

ACE tích cực đăng bài để được như chủ đề Vietnamese cũ nhé
quan0182
Scratcher
500+ posts

Vietnamese

(maximum size.)
(minimum size.)
4.0 Can Have This?

I'm very gay
Gay(adj): Hạnh phúc
quan0182
Scratcher
500+ posts

Vietnamese

My browser / operating system: Windows 7, Chrome 92.0.4515.107, No Flash version detected.

I'm very gay
Gay(adj): Hạnh phúc
MLOZL
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

set volume to (200) %
Nó có thể có 200 % volume k?
tao_haanj_Scratch
New to Scratch
43 posts

Vietnamese

ae lập kỉ lục típ đê

iem 12 nồi bánh chưng
IceCatS19
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

quan0182 wrote:

(maximum size.)
(minimum size.)
4.0 Can Have This?
How to có khối lệnh đó:
define 
set [original size] to (size)
change size by (1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000)
set [maximum size] to (size)
set size to (0) %
set [minimum size] to (size)
set size to (original size) %
IceCatS19
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

Vì sao mấy ngườ lại thích có ngườ follow?
MLOZL
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

IceCatS19 wrote:

Vì sao mấy ngườ lại thích có ngườ follow?
cho dzui
Minhanhcute_4a7
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

Ơ hơ hơ

Dù ngày mai bão giông ngập trời…
Thì em đã đi chơi mất rồi :>
————-
Iem họ Nguyễn tên Yuu ;-;

Người có avat này chính là e :>>>
Mí anh cj tìm đc em follow cho
MLOZL
Scratcher
100+ posts

Vietnamesechòi oi nút Đóng chủ đề gần nút Nộp wa
Bấm nhầm chết mịek
MLOZL
Scratcher
100+ posts
Minhanhcute_4a7
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

MLOZL wrote:chòi oi nút Đóng chủ đề gần nút Nộp wa
Bấm nhầm chết mịek
): Lèo mà đóng tui vả lèo

Dù ngày mai bão giông ngập trời…
Thì em đã đi chơi mất rồi :>
————-
Iem họ Nguyễn tên Yuu ;-;

Người có avat này chính là e :>>>
Mí anh cj tìm đc em follow cho
IceCatS19
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

Since Scratch 1.0 was released in 2007 and Scratch 2.0 was released in 2013 (6 years later) and Scratch 3.0 was released in 2019 (6 years later), it can be reasonably guessed that Scratch 4.0 will be released in 2025 (6 years later)


Kể từ khi Scratch 1.0 được phát hành vào năm 2007 và Scratch 2.0 được phát hành vào năm 2013 (6 năm sau) và Scratch 3.0 được phát hành vào năm 2019 (6 năm sau), có thể đoán hợp lý rằng Scratch 4.0 sẽ được phát hành vào năm 2025 (6 năm sau)

Last edited by IceCatS19 (July 26, 2021 02:41:34)

AlexTimonPePePe
Scratcher
8 posts

Vietnamese

IceCatS19 wrote:

quan0182 wrote:

everythingcat wrote:

quan0182 wrote:

everythingcat wrote:

everythingcat wrote:

quan0182 wrote:

MLOZL wrote:

quan0182 wrote:

MLOZL wrote:

quan0182 wrote:

MLOZL wrote:

Mik thấy có vẻ chủ đề Vietnamese cũ của edutechvn bj xoá r nên tạo chủ đề mới
Nếu nó chưa bj xoá thì sorry vì đã tạo chủ đề Vietnamese mới
Nhx mà mik k có bik cách đóng chủ đề ạk
Bảo Rồi.
Mày bảo j ạk
Bảo Cẩn Thận Edutechvn Xóa Rồi Không Nghe Cứ Bảo Ổng Quên.
M bảo ổng KHÓA chứ có bảo ổng XÓA đou
KHÓA thì vẫn tìm thấy chủ đề và vào đc nhx k đăng bài đc
XÓA thì k thấy cả cái diễn đàn luôn
Tôi Khóa 1 Diễn Đàn Rồi Nó Biến Mất Luôn Trong Ngày Mai.
https://scratch.mit.edu/discuss/topic/519371/
Mát chưa ?
https://scratch.mit.edu/discuss/topic/516712/
Mất chưa ?
Mất
Một Số Cái Mất, Không Mất.
Đm cãi :|
Hoặc Vietnamese Cũ Bị Scratch Xóa!
Chuẩn bị thành lập một thời tin nhắn đấy
….
Minhanhcute_4a7
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

AlexTimonPePePe wrote:

IceCatS19 wrote:

quan0182 wrote:

everythingcat wrote:

quan0182 wrote:

everythingcat wrote:

everythingcat wrote:

quan0182 wrote:

MLOZL wrote:

quan0182 wrote:

MLOZL wrote:

quan0182 wrote:

MLOZL wrote:

Mik thấy có vẻ chủ đề Vietnamese cũ của edutechvn bj xoá r nên tạo chủ đề mới
Nếu nó chưa bj xoá thì sorry vì đã tạo chủ đề Vietnamese mới
Nhx mà mik k có bik cách đóng chủ đề ạk
Bảo Rồi.
Mày bảo j ạk
Bảo Cẩn Thận Edutechvn Xóa Rồi Không Nghe Cứ Bảo Ổng Quên.
M bảo ổng KHÓA chứ có bảo ổng XÓA đou
KHÓA thì vẫn tìm thấy chủ đề và vào đc nhx k đăng bài đc
XÓA thì k thấy cả cái diễn đàn luôn
Tôi Khóa 1 Diễn Đàn Rồi Nó Biến Mất Luôn Trong Ngày Mai.
https://scratch.mit.edu/discuss/topic/519371/
Mát chưa ?
https://scratch.mit.edu/discuss/topic/516712/
Mất chưa ?
Mất
Một Số Cái Mất, Không Mất.
Đm cãi :|
Hoặc Vietnamese Cũ Bị Scratch Xóa!
Chuẩn bị thành lập một thời tin nhắn đấy
….
Ơ hơ hơ…

Dù ngày mai bão giông ngập trời…
Thì em đã đi chơi mất rồi :>
————-
Iem họ Nguyễn tên Yuu ;-;

Người có avat này chính là e :>>>
Mí anh cj tìm đc em follow cho
Minhanhcute_4a7
Scratcher
100+ posts

Vietnamese


Cute zl mỗi tội nó bị đin (Mều trắng cho mượn cái pfp cái)

Dù ngày mai bão giông ngập trời…
Thì em đã đi chơi mất rồi :>
————-
Iem họ Nguyễn tên Yuu ;-;

Người có avat này chính là e :>>>
Mí anh cj tìm đc em follow cho
IceCatS19
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

Minhanhcute_4a7 wrote:

AlexTimonPePePe wrote:

IceCatS19 wrote:

quan0182 wrote:

everythingcat wrote:

quan0182 wrote:

everythingcat wrote:

everythingcat wrote:

quan0182 wrote:

MLOZL wrote:

quan0182 wrote:

MLOZL wrote:

quan0182 wrote:

MLOZL wrote:

Mik thấy có vẻ chủ đề Vietnamese cũ của edutechvn bj xoá r nên tạo chủ đề mới
Nếu nó chưa bj xoá thì sorry vì đã tạo chủ đề Vietnamese mới
Nhx mà mik k có bik cách đóng chủ đề ạk
Bảo Rồi.
Mày bảo j ạk
Bảo Cẩn Thận Edutechvn Xóa Rồi Không Nghe Cứ Bảo Ổng Quên.
M bảo ổng KHÓA chứ có bảo ổng XÓA đou
KHÓA thì vẫn tìm thấy chủ đề và vào đc nhx k đăng bài đc
XÓA thì k thấy cả cái diễn đàn luôn
Tôi Khóa 1 Diễn Đàn Rồi Nó Biến Mất Luôn Trong Ngày Mai.
https://scratch.mit.edu/discuss/topic/519371/
Mát chưa ?
https://scratch.mit.edu/discuss/topic/516712/
Mất chưa ?
Mất
Một Số Cái Mất, Không Mất.
Đm cãi :|
Hoặc Vietnamese Cũ Bị Scratch Xóa!
Chuẩn bị thành lập một thời tin nhắn đấy
….
Ơ hơ hơ…
Ơ hơ hơ… v2
AlexTimonPePePe
Scratcher
8 posts

Vietnamese

catIceCatS19 wrote:

hámterMinhanhcute_4a7 wrote:

duckAlexTimonPePePe wrote:

catIceCatS19 wrote:

birdquan0182 wrote:

aaaeverythingcat wrote:

bỉdquan0182 wrote:

everythingcat wrote:

everythingcat wrote:

quan0182 wrote:

MLOZL wrote:

quan0182 wrote:

MLOZL wrote:

quan0182 wrote:

MLOZL wrote:

Mik thấy có vẻ chủ đề Vietnamese cũ của edutechvn bj xoá r nên tạo chủ đề mới
Nếu nó chưa bj xoá thì sorry vì đã tạo chủ đề Vietnamese mới
Nhx mà mik k có bik cách đóng chủ đề ạk
Bảo Rồi.
Mày bảo j ạk
Bảo Cẩn Thận Edutechvn Xóa Rồi Không Nghe Cứ Bảo Ổng Quên.
M bảo ổng KHÓA chứ có bảo ổng XÓA đou
KHÓA thì vẫn tìm thấy chủ đề và vào đc nhx k đăng bài đc
XÓA thì k thấy cả cái diễn đàn luôn
Tôi Khóa 1 Diễn Đàn Rồi Nó Biến Mất Luôn Trong Ngày Mai.
https://scratch.mit.edu/discuss/topic/519371/
Mát chưa ?
https://scratch.mit.edu/discuss/topic/516712/
Mất chưa ?
Mất
Một Số Cái Mất, Không Mất.
Đm cãi :|
Hoặc Vietnamese Cũ Bị Scratch Xóa!
Chuẩn bị thành lập một thời tin nhắn đấy
….
Ơ hơ hơ…
Ơ hơ hơ… v2

Powered by DjangoBB