tao_haanj_Scratch

Student of: Lớp họk code và đíu lập trình (ended) New Scratcher Joined 2 years, 10 months ago Vietnam

About me

Hi, I'm @thcsan
@thcsan is my main account but it was blocked. So i use this account about a long time
Tui ghét nick của @khangphucscratch
Vì nó ngu mà thích sĩ và còn thích đi dạy đời người khác.

What I'm working on

Mấy pn BFF cut thiếu chữ e của iem:
@minhanh1203
@MLOZL
@AlexTimonPPP
@Minhanhcute_4a7
@stullie

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...