Discuss Scratch

MLOZL
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

Mik thấy có vẻ chủ đề Vietnamese cũ của edutechvn bj xoá r nên tạo chủ đề mới
Nếu nó chưa bj xoá thì sorry vì đã tạo chủ đề Vietnamese mới
Nhx mà mik k có bik cách đóng chủ đề ạk
MLOZL
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

Hello
say [Who is Vietnamese ?]
IceCatS19
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

IceCatS19
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

Mà sao diễn đàn kia bị xóa dậy 6:
tao_haanj_Scratch
New to Scratch
43 posts

Vietnamese

hai

iem 12 nồi bánh chưng
everythingcat
New to Scratch
8 posts

Vietnamese


Mều vàng đội lốt mều trắng
• • •
Hello
• • •
I'm a cat
everythingcat
New to Scratch
8 posts

Vietnamese

IceCatS19 wrote:

Mà sao diễn đàn kia bị xóa dậy 6:
Hình như có thằng qq nào đó đã report diễn đàn

Mều vàng đội lốt mều trắng
• • •
Hello
• • •
I'm a cat
everythingcat
New to Scratch
8 posts

Vietnamese

tao_haanj_Scratch wrote:

hai
2

Mều vàng đội lốt mều trắng
• • •
Hello
• • •
I'm a cat
Minhanhcute_4a7
Scratcher
100+ posts

Vietnamese


_________________________
Nhìn giề
_________________________
Ơ hơ hơ mik đang vt cái đậu j thế nhờ

Dù ngày mai bão giông ngập trời…
Thì em đã đi chơi mất rồi :>
————-
Iem họ Nguyễn tên Yuu ;-;

Người có avat này chính là e :>>>
Mí anh cj tìm đc em follow cho
Minhanhcute_4a7
Scratcher
100+ posts

Vietnamese


Dù ngày mai bão giông ngập trời…
Thì em đã đi chơi mất rồi :>
————-
Iem họ Nguyễn tên Yuu ;-;

Người có avat này chính là e :>>>
Mí anh cj tìm đc em follow cho
MLOZL
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

Minhanhcute_4a7 wrote:


_________________________
Nhìn giề
_________________________
Ơ hơ hơ mik đang vt cái đậu j thế nhờ
Ơ hơ…
IceCatS19
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

quan0182
Scratcher
500+ posts

Vietnamese

point towards [My Seft(Not Clone). v]
4.0 Có Đi.

I'm very gay
Gay(adj): Hạnh phúc
IceCatS19
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

quan0182 wrote:

point towards [My Seft(Not Clone). v]
4.0 Có Đi.
Khối này ko có tác dụng
IceCatS19
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

IceCatS19 wrote:

quan0182 wrote:

point towards [My Seft(Not Clone). v]
4.0 Có Đi.
Khối này ko có tác dụng
Point towards My Seft là hướng đi đâu cha
IceCatS19
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

switch costume to [random costume v]
IceCatS19
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

(() and ()) (() or ())

Last edited by IceCatS19 (July 24, 2021 15:10:49)

IceCatS19
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

(z position)
go to x: (0) y: (0) z: (0)
Venatus_123
Scratcher
1000+ posts

Vietnamese

hello

bug with pfp?
IceCatS19
Scratcher
100+ posts

Vietnamese

McDonald Islands???

Powered by DjangoBB