nhannv_3

Student of: Kem Scratcher Joined 7 months, 2 weeks ago Vietnam

About me

♊♊♊♊♊Nguyễn Văn Nhân♊♊♊♊♊
This is my main account
Please F4F me!
Please ❤ and ⭐ my projects
My brother: @Haimeo123
My friend: @Dung1001

What I'm working on

Ở đây không nói chuyện yêu đương nhé
Nhận edit ảnh thuê hoặc bất kì thứ gì về đồ họa :)
(giá là sao và tim 2 projects)
KHÔNG TIẾP Wibu

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...