_-Guacamole-_

Scratcher Joined 3 years ago Japan

About me

Mч nαmє ís rαntαrσ αmαmí. í cαn't rєmєmвєr mч ultímαtє tαlєnt αt thє mσmєnt. вut í prσmísє í'm nσt α вαd guч.

-σctσвєr 3rd

-5''10, í вєlíєvє.

-líkєs: єхtrαtєrrєstríαl ríghts

-díslíkєs: cαrs.

What I'm working on

Hє//Hím

í wσuld nєvєr drívє α cαr, tσ вє hσnєst..

í'm rєαllч fríєndlч, thσugh. dσn't lєt mч αppєαrαncє dєcєívє чσu, αlríght?

Oops

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...