NganLisa2012

Scratcher Joined 2 years, 7 months ago Vietnam

About me

Mình tên là Thùy Ngân
Mình quen bạn @AnhThu32012, @B5_huyenanh2012 , @huyenanh_2012 ... @ruby0406 , nhanlun là thầy dạy cờ vua của tui

What I'm working on

HUYỀN ANH VÀO MEET THỨ BẢY VÀ CHỦ NHẬT NHA , LÚC MẤY GIỜ CŨNG ĐƯỢC NHƯNG NHẮN TRƯỚC NHÉ! Ko ai dc đọc


Mình Đang On nha

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...