Namgd2k13

Scratcher Joined 4 months ago Vietnam

About me

Tên:Nam
Tuổi: 11 vì tui 2k13:)
Năm: 2013
Tháng: 1(bảo bình)♒️
ngày:21
bạn thân: Vusonlam2013, Bamm_2013 và Levidepzai2k13
(End)
pikachu...

What I'm working on

Theo dõi Vusonlam2013, Bamm_2013 and Levidepzai2k13
tui thik f4f
Chương trình tôi thik xem nhất: https://www.youtube.com/watch?v=HwAPLk_sQ3w
Pika pika
murder in my mind

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...