Leasha_09

Scratcher Joined 2 years, 7 months ago United States

About me

**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚***•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚***•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚
*•̩̩͙⊱••••ᴵᵈᵉⁿᵗⁱᵗʸ••••̩̩͙⊰•**
ʟᴇᴀsʜᴀ/ʀᴏᴡᴀɴ

What I'm working on

.୨୧.‘ ‘ ˢᵒᵐᵉᵈᵃʸ, ˢᵒᵐᵉʷʰᵉʳᵉ, ˢᵒᵐᵉʰᵒʷ. ᴵ’ˡˡ ˡᵒᵛᵉ ᵃᵍᵃⁱⁿ, ᴵ ʲᵘˢᵗ ⁿᵉᵉᵈ ᵗᵒ ᶠⁱⁿᵈ ˢᵒᵐᵉᵒⁿᵉ. ‘ ‘.୨୧.
°。 °。°。°。°。°。°。゜。°。°。°。°。°。°。

°。 °。°。°。°。°。°。゜。°。°。°。°。°。°。

Commission Updates

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...