-mochi-kawaii-

Scratcher Joined 1 year ago United States

About me

⠀ ⠀ ⠀ ⠀
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ⌦ ᴡʟᴄᴍ ᴛᴏ ᴍᴏᴄʜɪ'ꜱ ᴡᴏʀʟᴅ! ❜❜
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ↷ ꜱʜᴇ/ʜᴇʀ៸៸ 12 ៸៸ ʟɪʙʀᴀ´ˎ˗
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ᴘᴏʟɪᴄʏ ᴀᴄᴄ ༘♡ ⋆。˚
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

What I'm working on

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ᴄɪɴɴᴀᴍᴏʀᴏʟʟ ❄️ ˚ ༘♡ ⋆。˚
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ 229 ꜰʟᴡꜱ ?!‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ *ೃ༄
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

What I've been doing

Comments

Sorry, comment posting has been turned off for this user profile.
  • Comments loading...