XxChristinaPlayzxX

Scratcher Joined 4 months, 1 week ago South Korea

About me

ㅤ ‎ㅤ‎ ‎ㅤᰔᩚ ּ ֶָ֢. c͟h͟r͟i͟s͟t͟i͟n͟a͟.ᐟ ִֶָ ࣪˖ ִֶָ་༘࿐ s˖her ୭ ˚. ᵎᵎ
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ㅤㅤ‹?‎ ‎ ‎ ‎───── ⋆⋅☆⋅⋆ ───── ೀ
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ㅤㅤ‎ ‎‎ ‎ ‎˖ ִֶָ ‎ ‎ ‎b͟a͟n͟n͟e͟r͟s͟ ͟a͟n͟d͟ ͟s͟e͟t͟s͟ ⋆。˚

What I'm working on

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ /ᐠ. .ᐟ\ฅ Korean / Japanese ٩(ˊᗜˋ*)و
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎‎-`♡´- Christina, at ur service !! ₍ᐢ. ̫.ᐢ₎₊
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎જ⁀➴ b/w by @fleurstar- ᵇʸᵉᵉ

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...