tamsybll

Scratcher Joined 1 year, 10 months ago Antarctica

About me


hallo ich bin nicht aus deutschland ich kenne nur deutsch uhh ich mag panzer, flugzeuge und marinekriegsschiffe ich komme aus amerika und ja

What I'm working on

ukuba uyayibona le nto uyi-gay kwaye ndiyabulela ngokujonga iprofayile yam, ndiyaqikelela ukuba oku kuvakala ngathi kukudlala ebantwini huh? Ewe oku kuqhubeka ixeshana.

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...