kimdo2012

Scratcher Joined 2 years, 11 months ago Vietnam

About me

Muốn bt thì qua đê
https://scratch.mit.edu/projects/552304001/

° 。 ° ˚* _Π_____*。*˚★ 。* 。*。 • ˚ ˚ •。★
˚ ˛ •˛•*/______/~\。˚ ˚ ˛★ 。* 。*★ 。* 。*
˚ ˛ •˛• | 田田|門|

What I'm working on

Giờ mê anh Hằng (Dan Heng) trong Honkai Star Rail rồi nên dừng có nói là tui thích venti nhá :)

giờ tôi on hay ko thì zô đây
https://scratch.mit.edu/projects/776302291/

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...