keipaws

Scratcher Joined 1 month ago Japan

About me

 xo o o o o o, xo o o o o o, kiss me, don’t say nooo

Stream xo
    ꒰ ꒰   #̲1 b̲u̲n̲n̲i̲e̲ ˚  ♡   ⊹
     ☆ 。。  ︵‿   ꜱ̲ᴜ̲ᴘ̲ᴇ̲ʀ̲ɴ̲ᴀ̲ᴛ̲ᴜ̲ʀ̲ᴀ̲ʟ̲
   ーー  ꒰ ꔫ ꒱ : ︶︶︶

What I'm working on


     ฅฅ   円  y̲o̲k̲o̲  ᕱ ᕱ
    ♡ ᴠ̲ʟ̲ᴏ̲ɢ̲ꜱ̲ , ᴇ̲ᴅ̲ɪ̲ᴛ̲ꜱ̲ 。。 ꒰⸝⸝´ ꒳ `⸝⸝  ꒱
   ︶︶︶ ーー    ┈ ☆

What I've been doing

Comments

Sorry, comment posting has been turned off for this user profile.
 • Comments loading...