daylaptrinhdongian

Teacher Account Joined 3 years, 2 months ago Vietnam

About me

tên: Hoàng Ngọc Xuân Nhi
ngày sinh:3/2/2k12
cung hoàng đạo: bảo bình
sở thích: vẽ
người: Việt Nam
dân tộc: Kinh
ở: Nha Trang, Vĩnh Điềm Trung, chung cư CT 1
BFF: @Mon_chan_UwU

What I'm working on

không nói đâu :v
nếu có hỏi tôi tại sao dùng tài khoản giáo viên thì tôi dùng tài khoản của mẹ nói vậy cho ngắn gọn nha chứ sau đó là một câu chuyện dài lắm ...;-;
hiện tại me đang on

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...