daylaptrinhdongian

Teacher Account Joined 5 years, 7 months ago Vietnam

About me

Tên Nhi
thường đc gọi là đứa bị mất não :_)
ở ct4b vĩnh điềm trung nha trang
tên thường hay dùng happyday :) gọi là pi :)
umê shin hột mít :)))
11 nồi bánh chưng = 11 tủi
lớp 6

What I'm working on

không nói đâu :v
nếu có hỏi tôi tại sao dùng tài khoản giáo viên thì tôi dùng tài khoản của mẹ nói vậy cho ngắn gọn nha chứ sau đó là một câu chuyện dài lắm ...;-;

đẹp hum mn

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...