d4rliing

Scratcher Joined 1 year, 12 months ago Japan

About me

- x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - - x - x - x -
DΣXƬЯΛ-ЯӨƧΣ————————————

ᴅᴇxᴛʀᴀ // ꜰᴇᴍᴀʟᴇ // ᴇᴍᴏ // ʜᴏᴛ // ꜱɪɴɢʟᴇ qwq

What I'm working on

I̶'̶m̶ ̶n̶o̶t̶ ̶a̶ ̶p̶a̶t̶h̶e̶t̶i̶c̶ ̶s̶a̶d̶ ̶g̶i̶r̶l̶ ̶l̶i̶k̶e̶ ̶t̶h̶e̶ ̶r̶e̶s̶t̶ ̶o̶f̶ ̶u̶ ̶b̶c̶ ̶I̶ ̶d̶o̶n̶'̶t̶ ̶n̶e̶e̶d̶ ̶a̶ ̶p̶r̶i̶n̶c̶e̶

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...