vukhai2211

Scratcher Joined 1 year, 9 months ago Vietnam

About me

Môn thể thao thích nhất : cờ vua
Môn học yêu thích : Lịch sử ( cả thế giới và quốc gia)

What I'm working on

Tôi là học sinh lớp 5A1. trường tiểu học hoàng mai, hà nội.
100 follow :đạt
200 follow: Tạo siêu phẩm
300 follow tạo animation 10 phần luôn
1000 follow: tạo studio

hứng táo

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...