vudeptrai090211

Scratcher Joined 2 years ago Vietnam

About me

an 11 years old boy.
I PASSED MY DREAM SECONDARY SCHOOL!!

sorry f4f-ers, i dont do f4f

because i dont care about the number of followers to define fame.

What I'm working on

Series Mèo Kim Cương trở lại!
Chắc mỗi khi hè đến không chỉ có ve, có phượng mà còn có Mèo Kim Cương :)

Test lưu màu:
https://scratch.mit.edu/projects/714305567/

Mèo Kim Cương 3!

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...