vietschool

Teacher Account Joined 5 years ago Vietnam

About me

VietSchool là trường học sáng tạo theo mô hình Innovative School do Microsoft đề xướng.
VietSchool được sáng lập bởi đội ngũ được Microsoft cấp chứng chỉ Innovative Educator.

What I'm working on

www.vietschool.net.vn

Hide and Seek V2

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...