tinhoc_hc1

Scratcher Joined 1 year, 9 months ago Vietnam

About me

Giáo viên tin học tiểu học

What I'm working on

Viết các chương trình vẽ hình

Bình Thuận 2019

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...