phuongchi2012

Scratcher Joined 2 years ago Vietnam

About me

Tên: Phương Chi
9 tuổi
Nữ
Cung xử nữ
Thích chơi cờ vua và đọc sách
BFF: @QuynhChi2012ne

What I'm working on

Cho bạn nào muốn hiểu mình rõ hơn:
https://friend20.com/vn/fq/quiz/17979102
f4f:✔️

Thông báo

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...