phantheminh

Scratcher Joined 5 months ago Vietnam

About me

chường trình của tôi rất hay phải không
tôi tên là phan thế minh
chường trình của tôi hay không
tôi thích scratch.mit.edu
tôi 8 tuổi
cảm ơn các bạn!!!!!!!!!
thank you for FOLLOW me !!!!!!!!!!!!!!!!!!

What I'm working on

menu phantheminh :
tôi đang làm lập trình.
tôi đang xem tin nhắn.
tôi đang làm chương trình mới.
tôi đang làm studio mới.
tôi đang làm theo dõi bạn mới và studio mới.
tôi đang thích chương trình mới.

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...