ngocminh18

Scratcher Joined 2 years, 6 months ago Vietnam

About me

Họ tên:Nguyễn Ngọc Minh
Ngày sinh:18/9/2011
Cung Xử Nữ
Tuổi:10
Là nữ nha
Học cùng trường với @tuemy123(và cũng là em hàng xóm luôn) .
Thường on scratch lúc 2.pm đến 3.pm.
Là fan cứng Jadoo

What I'm working on

làm các dự án về gacha
F4F=yes
╔┓┏╦━━╦┓╔┓╔━━-
║┗┛║┗━╣┃║┃║ 0 < ✦
║┏┓║┏━╣┗╣┗╣╰╯║
╚┛┗╩━━╩━╩━╩━━╝
call me Moon
My bff: @Moi_Family
my English is not good
pls follow @tuemy123 and @Moi_Family

Đặt lại oc

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...