neko2k10

New Scratcher Joined 7 months, 3 weeks ago Vietnam

About me

2k10
hiện đang rất chán đời
luôn bị bọn trong lớp nhận xét là con đa nhân cách
là nữ nhưng tính cách cực giống con trai và thường bị nhầm là con trai (tại tên giống con trai quá mà T-T)

What I'm working on

đang tự sát ko thành
:"))))))))))))))))))))))))))))))
chán đời

:"))))))))))))))

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...