minhduc_2011

Student of: Scratch1- Lập trình scratch Scratcher Joined 1 year, 1 month ago Vietnam

About me

tôi rất thích scratch !!!! HIHIHIHI
I do you f4f!
Tôi muốn bạn f4f!
là bạn theo tôi tôi theo bạn!
to be Follow me i follow you!
F4F F4F F4F F4F F4F F4F F4F F4F F4F F4F F4F

What I'm working on

tôi đang làm những chương trình hay cho mọi người đây !!!! HIHIHI

Naruto vs. Sasuke NO.13

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...