mina_3004

Scratcher Joined 10 months, 4 weeks ago Vietnam

About me

clever- fearless and honest đấy là tính cách của mình
Mình thích Hero team lắm.
Mình thích lập trình, tiếng anh và du lịch.
Hi hi
Follow mình nếu bạn muốn vào các sudio nha.

What I'm working on

I am a student of IGC SCHOOL TÂY NINH

Việt Nam trong em

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...