luyentap08

Scratcher Joined 1 year, 9 months ago Vietnam

About me

Hận đời không đối thủ
Hận đu đủ nhiều hột
Hận khỉ đột không lông
Hận cây lược không răng
Hận răng không mọc
Hận người đọc không likes

What I'm working on

Play Roblox
F4F

Rainbows Lines

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...