haminh01

Scratcher Joined 1 year, 3 months ago Vietnam

About me

Tên : haminh01
Tôi 9 tuổi. Học lớp 4 trường tiểu học Nam Trung Yên.
Thích xem: phim hài và phim review kinh dị
┏━━┓┏━━┓┏━━┓┏━━┓ ┗━┓┃┃┏┓┃┗━┓┃┗━┓┃ ┏━┛┃┃┃┃┃┏━┛┃┏━┛┃ ┃┗━┓┃┗┛┃┃┗━┓┃┗━┓ ┗━━┛┗━━┛┗━━┛┗━━┛-

What I'm working on

tôi thích làm gì thì làm

bài tập bị lỗi

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...