giabach2509

Scratcher Joined 2 years, 7 months ago Russia

About me

Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Gia Bách. Mình sống ở Đà Nẵng. Sở thích cuả mình là lập trình!
Đây là 1 game re-work:)

What I'm working on

|| ||----------------------------------------------------->
|| ||----------------------------------------------------->
|| ||---------------------------------->
|| ||
V V

PROTECT YOUR HOUSE v1.5

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...