floraa-

Scratcher Joined 2 years, 5 months ago United States

About me

Heyo! ☁ //
ʸᵒᵘ ᶜᵃⁿ ᶜᵃˡˡ ᵐᵉ ᶠˡᵒʳᵃ / ᶠˡᵒʳⁱ / ᶠˡᵒʷᵉʳ ᵇᵘᵗ ᴵ ᵖʳᵉᶠᵉʳ ᶠˡᵒʳᵃ :D //
ˢᵗᵃʸ ˢᵃᶠᵉ ᵃˡˡ ᵒᶠ ʸᵒᵘ ❤

What I'm working on

ᴺᵉʷ ᵒᶜ'ˢ & ˢⁱᵐᵖˡᵉ ᵖˡᵘˢ ᵉᵈⁱᵗ ᵗʳᵃᵈᵉˢ :⁾ ⁽ⁿᵒᵗʰⁱⁿᵍ ᵗᵒ ʰᵃʳˢʰ⁾

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...