cs2850104

Scratcher Joined 3 years, 3 months ago United States

About me

┌────── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ──────┐
~ ~ ~ ~꧁-ˏˋ ᴋ - ᴘ o ᴘ ˊˎ- ꧂
» ᴋ-ᴘoᴘ
» ʙʟɪɴᴋ┊ʀosé/ᴄʜᴀᴇʏoᴜɴɢ sᴛᴀɴ ♡
» ♐ sᴀɢɪᴛᴛᴀʀɪᴜs ~ ᴢoᴅɪᴀᴄ
» ♀️ғᴇᴍᴀʟᴇ
» sʜᴇ/ʜᴇʀ
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

What I'm working on

┌─────── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ────────┐
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ꧁ -ˏˋ ᴋɪɴᴅ ˊˎ- ꧂
༺ཌᄿᄽད༻ ༻༺ ༺ཌᄿᄽད༻
⠀» ɴo ꜰ4ꜰ
⠀ ⠀» ᴀʟᴡᴀʏs ᴋɪɴᴅɴᴇss
» ɴo ᴍᴇᴀɴᴇss
» ᴀʟᴡᴀʏs ʜᴀᴠɪɴɢ ғᴜɴ :ᴅ
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

K-Pop

What I've been doing

Comments

Sorry, comment posting has been turned off for this user profile.
  • Comments loading...