boyoverflower_UvU

New Scratcher Joined 4 months, 4 weeks ago Vietnam

About me

<About me >
Boy call Yin!
1m50 ??
31/12/2011 not true lắm ?
tôi nghiện harry potter sắp chết
F4F!!
My BFF: yep many~
Quên nếu ai ko mún đắc tội với me thì no tiếng english ở đây nhoa (easy vì t ngu)

What I'm working on

Playing game !!!
Ép mỡ ép dầu ai nỡ ét ô ét (4 -3 vạch) !

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...