baby-cutie

Scratcher Joined 1 year, 7 months ago Hong Kong

About me

-y̶o̶u̶r̶ 叶夕娜☎️./
-接受娜宝子的愛❓./
-ʟᴏvᴇ ɪꜱ ᴘʀᴇᴄɪᴏᴜꜱ⭕️./
-浪漫主義♨️./
-温柔ʲᵘˢᵗ ᶠᵒʳ ʸᵒᵘ✂️./
-ᴍʏ ʙᴀʙɪᴇꜱ|⏰./
-辰玖-汐云-夢娜-洛娜-莫辰-染妍_不分先後噢./

What I'm working on

-「思い出は僕の致命傷‼️」./
-ʰᵃᵖᵖʸ ⁿᵉʷ ʸᵉᵃʳ㊗️ ./
-小娇妻|洛娜ᵐʸ ᵒⁿˡʸ♥️./
-為TA MEN封心么么❣️./
-不要背叛我,我这辈子没学过原谅人❌./
- @_NA-BAO-ZI_「の小號mm./

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...