americano_

Scratcher Joined 1 month ago United States

About me

╰ - - - - - - - - - - 欢 迎 光 临 ! - - - - - - - - - - - ╯
⠀⠀⠀⠀⠀☁️ ᴄʜᴇɴɢ ☁️ 15 ☁️ ᴄʜɪɴᴇsᴇ ☁️
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀☁️ #ʜʏᴜɴᴊɪɴsᴛᴀɴ ☁️
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀- - - - - - - - - - - - - - -
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ɢᴀʏ ꜰᴏʀ﹕﹕ ʜʏᴜɴᴊɪɴ

What I'm working on

- - - mail ✉️

ッ ꜱᴛʀᴇᴀᴍ ʟɪꜰᴇ ɢᴏᴇꜱ ᴏɴ
ッ ᴅᴜᴅᴇ ɪ'ᴍ ʙᴏʀᴇᴅ
ッ ʜᴍᴜ (ᴊᴋ ᴅᴜᴅᴇ ᴄʜɪʟʟ)
ᵒʳ ᵃᵐ ⁱ?

ᥲᖯꪮᥙt ꪑꫀ

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...