alpha_qun2k11

Scratcher Joined 8 months, 2 weeks ago Vietnam

About me

name khoa
14/7/2k11
nơi ở:hà nội
tính cách hiền hòa dễ kết bạn
sở thích chơi game, ngủ ngày.
bff: @ltuanminh2011, @uchihaquan1 @EmilyAngel12
anh họ: @Tommy_0408

What I'm working on

acc chính @DangKhoa2K11(bị block)
acc phụ khác : @alpha_qun-2

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...