_Changg_

New Scratcher Joined 4 months ago Vietnam

About me

hú bae trước màn hình =))
cứ gọi t là chang
k10 nho
T là Bi nha =))
fb : cà phê không đường (trang)
zl : tự ib xin
dis à ? ib đi chứ t chả nhớ id của t là cl gì nữa=))
insta cũng kh nhớ =))

What I'm working on

chả lm cm gì cả
Việt Nam nha:)

What I've been doing

Comments

You have 500 characters left.
  • Comments loading...